Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Daňové vzory

Kúpna cena produktu DAŇOVÉ VZORY je 50 € vrátane DPH. Digitálna publikácia obsahuje 50 daňových vzorov z praxe vrátane komentáru autora. Ide o obsahovo najkomplexnejší kompilát daňových vzorov. Komparatívnou výhodou publikácie je, že 90% vzorov vychádza z právnej praxe autora. Advokátska kancelária informuje používateľa, že všetky platené služby webovej stránky www.bencik.sk vrátane eshopu sú prevádzkované v mene a na účet spoločnosti PRO BONO MEDIA, s.r.o., Šmeralova 29, 08001 PREŠOV, Slovenská republika, IČO: 47 102 110.

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.

VZOR 01: PLNOMOCENSTVO (ALTERNATÍVA 1) Zobraziť
VZOR 02: PLNOMOCENSTVO (ALTERNATÍVA 2) Zobraziť
VZOR 03: SUBSTITUČNÉ PLNOMOCENSTVO Zobraziť
VZOR 04: ODVOLANIE PLNOMOCENSTVA NA ZASTUPOVANIE V DAŇOVOM KONANÍ Zobraziť
VZOR 05: VYPOVEDANIE PLNOMOCENSTVA V DAŇOVOM KONANÍ Zobraziť
VZOR 06: ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE MIESTNEJ PRÍSLUŠNOSTI Zobraziť
VZOR 07: ŽIADOSŤ O REFUNDÁCIU HOTOVÝCH VÝDAVKOV Zobraziť
VZOR 08: OSPRAVEDLNENIE NEÚČASTI NA ÚSTNOM POJEDNÁVANÍ Zobraziť
VZOR 09: ŽIADOSŤ O NAHLIADNUTIE DO SPISU DAŇOVÉHO SUBJEKTU Zobraziť
VZOR 10: NÁVRH NA VYKONANIE DÔKAZOV V DAŇOVEJ KONTROLE Zobraziť
VZOR 11: OZNÁMENIE O ODOPRETÍ SVEDECKEJ VÝPOVEDE Zobraziť
VZOR 12: OZNÁMENIE O ZÁKAZE VÝSLUCHU SVEDKA Zobraziť
VZOR 13: NÁVRH NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU Zobraziť
VZOR 14: ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE LEHOTY V DAŇOVOM KONANÍ Zobraziť
VZOR 15: ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE ZMEŠKANIA LEHOTY V DAŇOVOM KONANÍ Zobraziť
VZOR 16: ŽIADOSŤ O OPAKOVANÉ DORUČENIE DAŇOVÝCH ROZHODNUTÍ Zobraziť
VZOR 17: PODANIE VYSVETLENIA PRI MIESTNOM ZISŤOVANÍ SPRÁVCU DANE Zobraziť
VZOR 18: ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU SPRÁVCU DANE S PRVOZÁPISOM SRO Zobraziť
VZOR 19: ŽIADOSŤ O SÚHLAS SPRÁVCU DANE S PREVODOM OBCHODNÉHO PODIELU Zobraziť
VZOR 20: ŽIADOSŤ O VYTVORENIE ROLE A PRIDELENIE VÄZBY NA ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE DOKUMENTOV Zobraziť
VZOR 21: ULOŽENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013 DO ZBIERKY LISTÍN OBCHODNÉHO REGISTRA Zobraziť
VZOR 22: ŽIADOSŤ O ALOKÁCIU DAŇOVEJ KONTROLY V SÍDLE DAŇOVÉHO ÚRADU Zobraziť
VZOR 23: ŽIADOSŤ O OPAKOVANÝ VÝSLUCH SVEDKA V DAŇOVEJ KONTROLE Zobraziť
VZOR 24: OZNÁMENIE O ZAČATÍ DAŇOVEJ KONTROLY Zobraziť
VZOR 25: ODPOVEĎ NA VÝZVU NA PREDLOŽENIE DÔKAZOV Zobraziť
VZOR 26: ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE PRIEŤAHOV V DAŇOVEJ KONTROLE Zobraziť
VZOR 27: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 1) Zobraziť
VZOR 28: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 2) Zobraziť
VZOR 29: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 3) Zobraziť
VZOR 30: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 4) Zobraziť
VZOR 31: VYJADRENIE K PROTOKOLU O URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK Zobraziť
VZOR 32: OZNÁMENIE O PREDĹŽENÍ LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA Zobraziť
VZOR 33: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ PREDBEŽNÉHO OPATRENIA Zobraziť
VZOR 34: ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE ZÁZNAMOVEJ POVINNOSTI Zobraziť
VZOR 35: ŽIADOSŤ O VYMAZANIE DAŇOVÉHO SUBJEKTU ZO ZOZNAMU DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV Zobraziť
VZOR 36: ŽIADOSŤ O VERIFIKÁCIU PLATITEĽA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY Zobraziť
VZOR 37: ŽIADOSŤ O VERIFIKÁCIU PLATITEĽA DPH V ČLENSKOM ŠTÁTE EÚ Zobraziť
VZOR 38: ŽIADOSŤ O POTVRDENIE O STAVE OSOBNÉHO ÚČTU DAŇOVÉHO SUBJEKTU Zobraziť
VZOR 39: ŽIADOSŤ O POVOLENIE SPLÁTOK Zobraziť
VZOR 40: NÁMIETKA ZAUJATOSTI PROTI ZAMESTNANCOM SPRÁVCU DANE Zobraziť
VZOR 41: NÁVRH NA PRERUŠENIE DAŇOVÉHO KONANIA Zobraziť
VZOR 42: NÁVRH NA ZASTAVENIE DAŇOVÉHO KONANIA Zobraziť
VZOR 43: ŽIADOSŤ O VERIFIKÁCIU NULITNOSTI ROZHODNUTIA Zobraziť
VZOR 44: ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA PROTI NEČINNOSTI Zobraziť
VZOR 45: OZNÁMENIE O ZMENE BANKOVÉHO ÚČTU SPOLOČNOSTI Zobraziť
VZOR 46: OZNÁMENIE O ZÁNIKU PRÁVA SPRÁVCU DANE VYRUBIŤ DAŇ Zobraziť
VZOR 47: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY Zobraziť
VZOR 48: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU SPRÁVCU DANE Zobraziť
VZOR 49: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O URČENÍ DANE PODĽA POMÔCOK Zobraziť
VZOR 50: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O ULOŽENÍ POKUTY Zobraziť
VZOR 51: ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA Zobraziť
VZOR 52: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O PREPADNUTÍ TOVARU Zobraziť
VZOR 53: NÁVRH NA OBNOVU KONANIA Zobraziť
VZOR 54: PODNET NA PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA MIMO ODVOLACIEHO KONANIA Zobraziť
VZOR 55: ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA Zobraziť