Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 21: ULOŽENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013 DO ZBIERKY LISTÍN OBCHODNÉHO REGISTRA

Podľa platnej legislatívy je obchodná spoločnosť povinná uložiť individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra v lehote do 30 dní odo dňa jej schválenia valným zhromaždením. Predložený vzor daňového podania je použiteľný ako sprievodný list, ku ktorému sa prikladá účtovná závierka spoločnosti za konkrétne zdaňovacie obdobie.

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.