Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 29: VYJADRENIE K PROTOKOLU Z DAŇOVEJ KONTROLY (ALTERNATÍVA 3)

Podľa § 46 ods. 8 daňového poriadku je daňový subjekt oprávnený vyjadriť sa k protokolu z daňovej kontroly v písomnej forme v lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy. Zmeškanie zákonnej lehoty nemožno podľa výslovného znenia zákona odpustiť. V prípade zistenia rozdielu dane správca dane zasiela daňovému subjektu spolu s protokolom z daňovej kontroly aj výzvu na vyjadrenia sa k zisteniam zakomponovaným v protokole z daňovej kontroly.

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.