Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 34: ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE ZÁZNAMOVEJ POVINNOSTI

Záznamová povinnosť môže byť silným presvedčovacím argumentom, ktorý zákon dáva daňovému úradníkovi skoro „na voľné použitie“. Správca dane môže daňovému subjektu uložiť, aby okrem evidencie stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, viedol navyše osobitné záznamy potrebné pre správne určenie dane.

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.