Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

VZOR 54: PODNET NA PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA MIMO ODVOLACIEHO KONANIA

Podľa § 77 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať druhostupňový orgán.

Máte už zakúpené daňové vzory a judikáty?
Po prihlásení si pozrite alebo stiahnite dokument.
Ak nemáte konto, registrovať sa môžete tu.
Ak ste zabudli heslo, obnovte si ho.