Rýchly kontakt IČO: 36 860 441
DIČ: 2022690417
IČ DPH: SK2022690417

Číslo účtu: 262 516 4645/1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2516 4645
Mobil (TELEKOM): 00421 903 762 979
Mobil (O2): 00421 948 878 864

e-mail: bencik@bencik.sk
e-mail: patrik.bencik@gmail.com
e-mail: patrik.bencik@icloud.com

Internetová právna poradňa

Odpovede na otázky v rámci projektu INTERNETOVÁ PRÁVNA PORADŇA (IPP) boli spracované s odbornou starostlivosťou a podľa najlepšieho vedomia autora, pričom sú aktuálne v čase zodpovedania otázky. Napriek tomu nemôžu nahradiť osobnú konzultáciu advokáta a klienta. Autor pri zodpovedaní otázky vychádza z informácií, ktoré nemusia byť komplexné. Advokátska kancelária ani autor preto nenesú zodpovednosť za správnosť, komplexnosť a aktuálnosť odpovede na otázku zodpovedanú v rámci projektu právnej poradne. Čitateľ nemá na zodpovedanie otázky právny nárok. Autor nie je pri zodpovedaní otázky viazaný žiadnym časovým limitom. Advokátska kancelária aj autor si vyhradzujú právo odmietnuť odpovedať na otázku, a to aj bez uvedenia dôvodu.

PRÁVNA PORADŇA 01: ZÁKON POVOĽUJE MAXIMÁLNE 3 JEDNOOSOBOVÉ ESEROČKY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 02: DAŇOVÝ ÚRAD ODSÚHLASÍ PREVOD OBCHODNÉHO PODIELU, AK NEDOPLATOK NEPREVYŠUJE 170 EUR Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 03: ZAKLADNÉ IMANIE 5 000 EUR MUSÍ BYŤ NA BANKOVOM ÚČTE Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 04: DAŇOVÝ PORIADOK PREFERUJE ELEKTRONICKÉ PODÁVANIE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 05: REGISTROVÝ SÚD ZOSOBNI POKUTU KONATEĽOVI SPOLOČNOSTI DO 3 310 EUR Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 06: PLATITEĽ DPH MÁ VÄČŠIU ŠANCU NA VYKONANIE DAŇOVEJ KONTROLY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 07: OBŠTRUKCIE A LEGISLATÍVNE DIERY V DAŇOVEJ KONTROLE Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 08: PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA DO 30.06.2014 Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 09: ZA NEPODANIE KONTROLNÉHO VÝKAZU DPH POKUTA DO VÝŠKY 10 000 € Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 10: ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV JE PUBLIKOVANÝ NA WEBOVOM SÍDLE FINANČNEJ SPRÁVY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 11: SÚD ZAPÍŠE ESEROČKU DO OBCHODNÉHO REGISTRA DO DVOCH PRACOVNÝCH DNÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 12: ZMLUVA O VEDENÍ ÚČTOVNÍCTVA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 13: ADVOKÁTI MAJÚ MONOPOL NA POSKYTOVANIE PRÁVNYCH SLUŽIEB Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 14: SÚD VYDÁ PLATOBNÝ ROZKAZ V EXPRESNEJ LEHOTE 10 PRACOVNÝCH DNÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 15: ZA NEVYDANIE DOKLADU Z ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE JE POKUTA 330 € – 3 300 € Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 16: UBYTOVANÝ HOSŤ OBVINIL HOTEL Z KRÁDEŽE PEŇAZÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 17: TRESTNÉ OZNÁMENIE ZA OHOVÁRANIE KVÔLI SPRÁVE NA FACEBOOKU Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 18: DAŇOVÉ ÚRADY SA DAŇOVÝCH ŽALÔB BOJA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 19: EXEKÚTOR JE OPRÁVNENÝ ZABLOKOVAŤ BANKOVÝ ÚČET A PREDAŤ NEHNUTEĽNOSŤ NA DRAŽBE Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 20: FIRMA ROZBIEHA NOVÝ BIZNIS POŽIČOVŇU NÁRADIA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 21: ALTERNATÍVOU VÄZBY OBVINENÉHO JE PEŇAŽNÁ KAUCIA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 22: ZANEDBANIE POVINNEJ VÝŽIVY JE TRESTNÝ ČIN Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 23: DAŇOVÚ EXEKÚCIU VYKONÁVAJÚ DANIARI, A NIE EXEKÚTORI Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 24: VERITEĽ SFALŠOVAL PODPIS DLŽNÍKA NA ZMLUVE O PÔŽIČKE Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 25: SÚD PRIPUSTIL AUDIOZÁZNAM TELEFONÁTU AKO DÔKAZ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 26: ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBCHODNÝ PODIEL SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 27: ZMENA SÍDLA RAKÚSKEHO SPOLOČNÍKA SLOVENSKEJ ESEROČKY Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 28: SÚD VYDÁ PREDBEŽNÉ OPATRENIE BEZ NARIADENIA POJEDNÁVANIA Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 29: VLASTNÍK ZATAJIL PRÍJMY Z PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI V DAŇOVOM PRIZNANÍ Zobraziť
PRÁVNA PORADŇA 30: ZVÝŠENIE ZÁKLADNÉHO IMANIA ESEROČKY NEPEŇAŽNÝM VKLADOM Zobraziť